Als we vooruitblikken op volgend jaar, is één ding zeker: Recruitment blijft dynamisch. De schaarste houdt aan en kandidaten hebben het voor het kiezen. En dat vraagt de nodige creativiteit van werkgevers, want van ‘traditioneel werven’ is steeds minder sprake. Wie wacht op signalen die duiden op een carrièremove, is zelfs te laat. De beslissing om van baan te veranderen, wordt al veel eerder genomen. En dan is er ook nog de concurrentie….

Gelukkig zijn er ook kansen. Tenminste, voor recruiters die het ánders aanpakken. En rekening houden met de volgende ontwikkelingen in hun recruitment strategie.

Gebruik deze wapenfeiten in je recruitment strategie 2024

Feit: er is krapte op de arbeidsmarkt

Het eerste wapenfeit is niet verrassend: bedrijven zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen, maar ze zijn er niet. De krapte op de arbeidsmarkt is al lange tijd gaande. En volgens de laatste cijfers houdt deze ook nog wel even aan. De werkloosheid neemt af, maar tegenover elke 100 werklozen staan nog steeds 122 vacatures open (CBS, oktober 2023). En van de werkende bevolking is slechts 10% actief op zoek naar een nieuwe baan. Er is beweging, maar lang niet voldoende om de schaarste op te lossen.

Feit: er is lage sollicitatiebereidheid

Het klinkt tegenstrijdig, maar veel sollicitanten willen niet meer solliciteren. In ieder geval niet op de traditionele wijze, met een lange motivatiebrief en vele gespreksrondes. En dit in combinatie met nieuw verworven vrijheden als op afstand werken (én solliciteren), maakt kandidaten kritischer dan ooit. Ze kiezen simpelweg niet voor het eerste de beste aanbod.

Het vraagt van werkgevers uit een ander vaatje te tappen. Oftewel, zélf op kandidaten af te stappen. Actief contact zoeken. Vroegtijdig, zelfs nog voordat gedacht wordt aan een carrièremove. Want wacht je te lang? Dan is je concurrentie je voor.

Feit: de cost per hire (CPH) loopt op

Een andere uitdaging voor recruiters: het wordt steeds duurder om nieuwe medewerkers te werven. Dit heeft meerdere redenen. Ten eerste speelt de competitieve arbeidsmarkt een rol. De strijd om talent drijft de advertentiekosten op en maakt het vaak noodzakelijk om externe wervingsbureaus in te schakelen.

Ook is er een groeiende schaarste aan gekwalificeerd talent. Wanneer je op zoek bent naar een gewilde specialisatie, hangt hier een prijskaartje aan. Hoe kleiner de pool van talenten, hoe hoger het prijskaartje.

Kandidaten stellen bovendien steeds hogere eisen aan hun werkgevers, zoals flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. Om aantrekkelijk te blijven voor potentieel talent, moeten werkgevers investeren in deze en andere extra voordelen, wat leidt tot hogere kosten.

En dan is er nog de investering in nieuwe technologie, die het aannemen van personeel beter moet maken, zoals assessments en het toepassen van gamification. Ook dit brengt kosten met zich mee.

Het is dus een feit: de cost per hire loopt op. Dit onderstreept de noodzaak voor efficiëntere recruitmentprocessen. Reden te meer om slim om te gaan met de beschikbare middelen en tegelijkertijd de kwaliteit van je hires hoog te houden.

Feit: conversatie boven conversie

Traditionele wervingsmethoden verliezen hun kracht. Meer dan ooit staat in deze tijd het gesprek centraal. Conversatie gaat boven conversie. De toekomst is aan recruiters die betrokken zijn en oprechte interesse tonen.

Wie werkelijk de conversatie met kandidaten aangaat:

  • bouwt relaties op: je creëert hiermee een vertrouwensband met kandidaten, waardoor een kandidaat sneller geneigd is jouw aanbod serieus te overwegen.
  • ontvangt meer informatie: over de achtergrond van kandidaten, zoals vaardigheden, motivaties en culturele fit.
  • krijgt inzicht in motivaties en doelen: door te achterhalen waar je kandidaat behoefte aan heeft, kun je de verwachting beter matchen met vacatures.
  • biedt een positieve kandidaatreis: in een wereld van massacommunicatie, is een persoonlijke benadering een verademing. Dit kan niet alleen leiden tot een goede hire, maar ook tot positieve aanbevelingen en een goede reputatie voor jouw organisatie.
  • bouwt een eigen talentpool: niet iedere kandidaat is beschikbaar voor een nieuwe functie of is de beste fit. Door regelmatig contact te onderhouden bouw je een waardevolle talentpool op voor toekomstige vacatures.
  • ontvangt feedback en verbetering: over hoe kandidaten het proces ervaren. Dit stelt je in staat om de kandidaatreis te optimaliseren en het recruitmentproces nog effectiever te maken.

Kortom, een goed gesprek is cruciaal om ervoor te zorgen dat je de juiste kandidaat vindt.

Zó blijf je aan zet met jouw recruitment strategie 2024

Het tekort aan mensen, het veranderende gedrag, de stijgende kosten en de noodzaak van een onderscheidende aanpak: werven brengt óók in 2024 weer de nodige uitdagingen met zich mee. Snel en slim inspelen op deze ontwikkelingen is key om talent aan te trekken en de basis te leggen voor een succesvolle recruitment strategie.

Vroegtijdig top-of-mind zijn bij potentiële kandidaten is belangrijker dan ooit. En dat verklaart misschien wel de stijgende populariteit van leadgeneratie in recruitment. Een strategie die door steeds meer recruiters toegepast wordt. En dat is niet zo gek, met een lage sollicitatiebereidheid is proactief contact leggen simpelweg de toekomst. Met leadgeneratie blijf je aan zet, en verzeker je je van voldoende kandidaten in een dynamische arbeidsmarkt.

Ook interessant

Plan een belletje

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief