Privacy Statement

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?

Wij zijn MrWork B.V. Wij bieden diensten aan op het vlak van online recruitment processen via sociale media, zoekmachines en overige online marketing (“Diensten”). Je kunt meer informatie over onze Diensten vinden op de website: www.mrwork.nl (“Website”).

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van onze Website en de Diensten die wij aanbieden.

WAT IS DIT?

Dit is een Privacy Policy. In dit document leggen we uit welk soort persoonsgegevens we verzamelen via onze Website en Diensten. We leggen ook uit voor welke doeleinden we de gegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe we ze opslaan.

PRIVACY EN DE RELEVANTE WETGEVING

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), die de verschillende privacywetten in Europese lidstaten per 25 mei 2018 heeft vervangen. Naar deze wetgeving zal hierna worden gerefereerd als de “Relevante Wetgeving”.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Dit is overigens een brede definitie: zelfs dynamische IP-adressen worden onder omstandigheden aangemerkt als persoonsgegevens.

ONZE POSITITE ALS VERWERKER EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wij verzamelen en verwerken de meeste persoonsgegevens namens onze klanten in het kader van onze Services. Onze klanten bepalen het doel en de middelen van deze verwerkingen van persoonsgegevens, wat betekent dat zij als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving handelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel volgens de instructies van onze klanten en niet voor eigen doeleinden. In dit kader handelen wij daarom als “Verwerker” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Los van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze klanten, verzamelen en verwerken wij ook enkele persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden. In dit kader handelen wij zelf als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Relevante Wetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Als Verwerkingsverantwoordelijke verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Gegevens van potentiële sollicitanten die een vacature naar zichzelf e-mailen

 • E-mailadres.
 • Contactgegevens van onze klanten
 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Functie binnen het bedrijf;
 • Bedrijfsadres;
 • Overige gegevens die worden gedeeld via e-mail, contact formulier, telefoon of andere bericht diensten;
 • Bankrekeningnummer;
 • BTW nummer;
 • KvK nummer.

Inloggegevens van de accounts van onze gebruikers

 • Naam;
 • E-mail;
 • Gebruikers ID;
 • Wachtwoord;
 • IP adres;
 • Browsergegevens;
 • Registratiegegevens;
 • Registratie tijdstip;
 • Historie tijdstip van inloggen;
 • Historie tijdstip van aanpassen wachtwoord.

Contactgegevens van personen (potentiele klanten) die een formulier invullen op bijvoorbeeld onze website

 • Naam (optioneel);
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Functie binnen het bedrijf (optioneel);
 • Overige gegevens die worden gedeeld binnen het bericht (optioneel).

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

Als verwerker

Gegevens van potentiële sollicitanten

Wij verwerken de gegevens van potentiële sollicitanten namens onze klanten uitsluitend om onze Diensten aan hen te leveren. Dit houdt o.a. in dat wij met behulp van trackers gepersonaliseerde advertenties (ook bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘retargeting’) kunnen tonen en de conversie van een online campagne kunnen doormeten. Wij zullen de persoonsgegevens wissen zodra onze klanten hierom vragen. Deze en andere afspraken staan vastgelegd in de verwerkersovereenkomst [link] die wij met onze klanten aangaan.

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Wij gebruiken de persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

Gegevens van potentiële sollicitanten die de job naar zichzelf e-mailen

 • Deze gegevens worden gebruikt om een email te sturen als herinnering aan uzelf of om een kennis te attenderen op een vacature. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het versturen van de e-mail mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor overige doeleinden en delen deze gegevens niet met onze klanten of andere partijen.

Contactgegevens van onze klanten

 • Om onze klanten te identificeren, om contact te onderhouden over de samenwerking en om onze klanten, facturen te sturen voor de Diensten die wij voor hen verrichten.
 • Om contact op te nemen met klanten om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze dienstverlening en onze Diensten aan hen aan te bieden.

Inloggegevens van de accounts van onze gebruikers en klanten

 • Om de accounts voor gebruikers en klanten op onze Website aan te maken en te beheren;
 • Herkenning van de ingelogde gebruiker;
 • Protectie van data bij misbruik via zelfde IP adres;
 • Beveiliging van IP adres bij aanvragen wachtwoord reset.

Contactgegevens van personen (potentiële klanten) die formulier invullen op bijvoorbeeld onze website

 • Om de recruitment en HR-afdelingen van bedrijven te benaderen en te informeren over onze Diensten.

Gegevens van potentiële klanten en sollicitanten (bij MrWork)

 • Wij verwerken de gegevens van potentiële klanten en sollicitanten (bij MrWork) om met behulp van trackers gepersonaliseerde advertenties (ook bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘retargeting’) kunnen tonen en de conversie van een online campagne kunnen doormeten. Daarnaast gebruiken we de gegevens van potentiele klanten die een formulier op de website hebben ingevuld om de betreffende en aanvullende informatie die wordt aangevraagd te versturen.

HOE LANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Als Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen wij de persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden, tenzij een langere periode nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen) of ter verdediging van een rechtsvordering. Als je meer informatie wilt ontvangen over hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, je gegevens wilt inzien of laten verwijderen, neem dan contact op met privacy@mrwork.nl.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Als Verwerker

Als Verwerker, verwerken wij de persoonsgegevens namens onze klanten alleen volgens hun instructies. Wij zullen deze persoonsgegevens nooit met iemand delen, tenzij onze klanten ons hiertoe opdracht geven.

Het is echter mogelijk dat wij gebruik maken van de diensten van “Sub-Verwerkers” (in opdracht van onze klanten), voor bijvoorbeeld de opslag van de gegevens en het monitoren van recruitmentcampagnes. In dit kader zullen deze Sub-Verwerkers persoonsgegevens ontvangen. De Sub-Verwerkers moeten onze instructies en die van onze klanten over de verwerking van deze persoonsgegevens strikt opvolgen. Zij zullen de persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij zien erop toe dat alle Sub-Verwerkers voldoen aan de eisen uit de Relevante Wetgeving. De Sub-Verwerkers die wij hiervoor met toestemming van onze klanten als Verwerker kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld: Amazon Web Services, Google en Mandrill.

Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van de diensten van Sub-Verwerkers voor gepersonaliseerde advertenties (ook bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘retargeting’). De Sub-Verwerkers die wij hiervoor met toestemming van onze klanten als Verwerker kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld: Google, Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze externe leveranciers kunnen uw advertenties weergeven op sites op internet.

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Wij maken ook gebruik van de diensten van Sub-Verwerkers voor de persoonsgegevens die wij voor onze eigen doeleinden verwerken. De Sub-Verwerkers die wij als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld: Amazon Web Services, Google, MailBlue, en Salesforce.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

EXPORT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als onze klanten hier om vragen of als een van onze Sub-Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. Wij zullen onder andere controleren of een organisatie buiten de EU op de Privacy Shield List staat en of beschermingsniveau van het derde land is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als wij ten behoeve van onze klanten gebruik maken van verwerkers die buiten de EU zijn gevestigd en geen adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden, dan zullen wij dit vastleggen in de overeenkomsten met de klant. De klant zal, als Verwerkingsverantwoordelijke, zorg dragen voor de vereiste toestemming van de betrokkenen voor het gebruik van deze partijen.

De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens – per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

ALGEMENE GEAGGREGEERDE (NIET PERSOONLIJKE) GEGEVENS

Wij kunnen je persoonsgegevens omzetten in niet-persoonlijke gegevens. Dit betekent dat de gegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd en samengevoegd zullen worden: ze bevatten dan geen persoonsgegevens meer omdat er geen identificatie meer kan plaatsvinden op basis van de gegevens. Wij kunnen deze geaggregeerde data delen met handelspartners voor analyse doeleinden, het opstellen van demografische profielen en het verbeteren van onze diensten.

HOE BESCHERMEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Wij beschermen de alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS);
 • Beperkte toegang tot de (persoons)gegevens voor werknemers via tweestapsverificatie;
 • Encryptie voor wachtwoorden en authenticatie tokens;
 • Wachtwoorden die complex zijn en elke 2 maanden vervangen moeten worden;
 • Encryptie met persoonsgegevens door middel van XTS-AES-128 codering met een 256-bits-code;
 • De medewerker is tijdens het ondertekenen van het arbeidscontract akkoord gegaan, naast de algemene voorwaarden en de privacy policy, met de geheimhouding van alle gegevens en alle bijzonderheden zowel tijdens als na dienstverband;
 • Elke medewerker bij MrWork is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de privacy policy. Verder bestaat er een privacy FAQ en meldpunt waar men met vragen terecht kan;
 • Elke medewerker bij MrWork is op de hoogte van de clean desk policy. Hardcopy documenten worden fysiek opgeborgen in afgesloten kasten en worden laptops binnen 15 minuten automatisch gelocked
 • Jaarlijkse interne audits van de beveiliging.

COOKIES

Wij kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Hierbij handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze Website je browser of computer herkent.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Ze stellen je in staat om je door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies.

Analytische of statistische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze Website en diensten te verbeteren.

Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer, kan je dit aan de hand van de cookie-instellingen van je browser veranderen. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of minder goed functioneren zonder cookies.

Tracking cookies

Tracking-cookies volgen het klikgedrag en surfgedrag van onze bezoekers. De cookies van externe leveranciers, waaronder Google, Facebook, Twitter en LinkedIn, kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze (vacature)website.

Wij maken gebruik van de volgende cookies

 • Google Tag Manager;
 • Cookie Consent;
 • Facebook Connect;
 • Google Analytics;
 • Linkedin Analytics;
 • Google Analytics Audiences;
 • DoubleClick;
 • MailBlue;
 • Linkedin ads;
 • Facebook Custom Audiences.

Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer kun je je afmelden voor het gebruik van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van Google-cookies. Informatie hierover is beschikbaar in de Instellingen voor advertenties van Google.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Je kunt (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze Website en Diensten te verbeteren. We kunnen deze privacy policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij de privacy policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website samen met de bijgewerkte privacy policy.

JOUW RECHTEN EN ONZE CONTACTGEGEVENS

Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving, heb jij het recht om:

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
 • Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
 • Ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben
 • Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed om de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

MrWork B.V.
Wilhelminakade 320

3072 AR Rotterdam

T: 010 737 15 21
M: privacy@mrwork.nl
W: www.mrwork.nl

KvK nummer: 57298890
BTW nummer: NL852521480

Plan een belletje

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief